Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1786 / 90 trang
123/GM-HĐND16/10/2019Tổ chức cuộc họp để xây dựng kế hoạch giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện về triển khai thực hiện Luật tiếp công dân, Luật Tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng
137/TB-UBND15/10/2019Thông báo về việc xét tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020
193/BC-UBND05/09/2019Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 08 tháng đầu năm 2019 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ
189/BC-UBND30/08/2019TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 8/2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 9/2019
165/BC-UBND07/08/2019Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 07 tháng đầu năm 2019 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ
467809/10/2019Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:Nâng cấp bờ bao kênh Lò Mo
1917/UBND-KT08/10/2019V/v tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long
1636/UBND26/09/2019Công bố thru tục hành chính mới ban hành lĩnh vực ông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
1635/UBND26/09/2019Công văn phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
443930/09/2019Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
443830/09/2019Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
443730/09/2019Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
443630/09/2019Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
444802/10/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế -kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp bờ bao kênh Lò Mo
715/UBND-VP24/09/2019V/v xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến
700/UBND-PNV17/09/2019V/v chủ trương tổ chức Đại hội khuyến học huyện, xã - thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025
714/UBND-VP23/09/2019V/v hướng dẫn tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
650/UBND-VP30/08/2019V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 - 2020
697/UBND-VP13/09/2019V/v báo cáo 9 tháng, ước cả năm 2019 và cung cấp số liệu đánh giá tình hình phát triển KTXH giai đoạn 2016 - 2020 năm 5 2021 - 2025
652/UBND-VP03/09/2019V/v Tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em năm 2019