Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 837 / 42 trang
1174/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ Nguyễn Minh Sử thửa số 11
1167/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ Nguyễn Thị Loan thửa số 47
1228/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ Trần Thị Ngởi thửa số 90
1210/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ Đặng Thị Kim Ngọc thửa số 54
1224/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ Trần Thị Đẹp và Nguyễn Huy Nghiêm thửa số 78
1211/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ Nguyễn Đông Chinh thửa số 33
1259/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ Sơn Ngọc Hạnh thửa số 5
1232/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ Võ Nhựt Tân thửa số 128
1213/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ Lê Ngọc Sơn thửa số 51
1212/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ Lưu Ngàn Phương thửa số 58
1176/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ Nguyễn Thị Mỹ Hằng thửa số 8
1272/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình mở rộng công viên Vũng Liêm hộ Trương Minh Suôl thửa số 1
1201/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình mở rộng công viên Vũng Liêm hộ Hà Thế Minh thửa số 34
1170/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình mở rộng công viên Vũng Liêm hộ Tạ Minh Hiếu thửa số 110
1180/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình mở rộng công viên Vũng Liêm hộ Ngô Mạnh Hùng thửa số 181
1239/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình mở rộng công viên Vũng Liêm hộ Trương Văn Minh Khang thửa số 118
1245/QĐ-UBND16/03/2017Thu hồi đất xây dựng công trình mở rộng công viên Vũng Liêm hộ Sơn Mười Bốn thửa số 145
1175/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình lộ Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm hộ Nguyễn Thị Loan thửa số 2
1231/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình lộ Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm Võ Văn Chính thửa số 126
1140/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình lộ Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm hộ Lê Văn Lực thửa số 8