Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1616 / 81 trang
261/QĐ-UBND25/01/2019Quyết định công nhận các xã - thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
1922/QĐ-UBND13/04/2019Về việc thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 1172/QĐ-UBND, ngày 21/4/2012 của UBND huyện Long Hồ
1814/qd17/04/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp bờ bao kênh Bảy Quán
1813/qd 17/04/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp bờ bao cồn Cả Tư
1812/qd17/04/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Di dời điện và đường ống cấp nước, phục vụ thi công công trình Đường Phú Lợi - Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn
67/BC-UBND28/03/2019Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
85/BC-UBND12/04/2019Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
35/BC-UBND14/03/2019Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2019
19/BC-UBND11/02/2019Tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (tính đến ngày 10/02/2019)
1899/QĐ-UBND13/04/2019Về việc thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 1171/QĐ-UBND, ngày 21/4/2012 của UBND huyện Long Hồ
1790/qd16/04/2019Về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2019
UBND12/04/2019Lấy ý kiến đối với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050
13111/01/2019QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước huyện Mang Thít năm 2019
1716/qd10/04/2019về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
1704/qd08/04/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng và sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng trung tâm các xã và thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
1178/qd 02/04/2019về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
1177/qd02/04/2019về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
59/bc02/04/2019tình hình kinh tế xạ hội, quốc phòng- an ninh quý 1/2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2/2019
NQ28/03/2019DANH MỤC Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND và UBND thị xã năm 2018
28/03/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần