Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1616 / 81 trang
163/BC-UBND08/12/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 11/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2014
149/BC-UBND05/11/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 10/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2014
131/BC-UBND08/10/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh quý III năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trong quý IV năm 2014
117/BC-UBND05/09/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 08/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 09/2014
105/BC-UBND04/08/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 07/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 08/2014
84/BC-UBND30/06/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh 06 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014
73/BC-UBND10/06/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 05/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2014
51/BC-UBND05/05/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 04/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2014
556/QĐ-UBND10/04/2015Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
135/UBND-VX09/03/2015V/v tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2015
05/CT-UBND10/03/2015Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn huyện.
07/KH-UBND26/01/2015Kế hoạch thực hiện chiến dịch mùa khô năm 2015 của huyện Vũng Liêm
252 /QĐ-UBND04/02/2015Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của huyện Vũng Liêm
99/UBND-VX13/02/2015Về việc tổ c hức tuần lễ Quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2015
27/BC-UBND20/02/2015Báo cáo nhanh tình hình trong Tết Ất Mùi năm 2015
28/BC-UBND22/02/2015Sơ kết tình hình Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
339 /QĐ-UBND25/02/2015Ban hành Chương trình công tác cụ thể thực hiện những công việc trọng tâm năm 2015
2813/UBND-NC30/12/2014Chỉ đạo triển khia thực hiện chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
2821/UBND-VX31/12/2014Chỉ đạo cung cấp danh sách Hội đồng hương Vĩnh Long có đóng góp xây dựng quê hương
2814/UBND-NC08/02/2015Chỉ đạo thực hiện Công văn số 3907/UBND-NC của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long