Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1616 / 81 trang
517/UBND-VP23/07/2019V/v triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính
110/BC-UBND03/06/2019Báo cáo sơ kết công tác thông tin đối ngoại 06 tháng đầu năm 2019
492/UBND-VP17/07/2019V/v tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt
493/UBND-VP17/07/2019V/v thông tin tuyên truyền ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7
34/BC-LĐTBXH04/07/2019Báo cáo thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Vũng Liêm
31/BC-BCĐ27/06/2019Báo cáo hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 06 tháng đầu năm 2019
33/BC-PLĐTBXH04/07/2019Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 06 tháng đầu năm 2019
988/SVHTTDL25/07/2019Về việc đăng tải thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc "Vĩnh Long- Tình đất, tình người"
QĐ-195626/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1956 Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tƣ pháp
QĐ-195526/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1955 Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Long
QĐ-195426/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1954 Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Vĩnh Long
QĐ-195326/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1953 Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
QĐ-195226/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1952 Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
QĐ-194326/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1943 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
QĐ-192225/07/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
1248/UBND-KSTTHC26/07/2019Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
3736/QĐ-UBND26/07/2019Về việc giao đất cho hộ bà Nguyễn Kim Hảo, địa chỉ thường trú: Ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
29/07/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục n c n thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉn Vĩn Long
25/07/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củ S Công Th ng tỉnh V nh Long
25/07/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long