Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1616 / 81 trang
Luật14/06/2019LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM, LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Luật14/06/2019LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
Luật14/06/2019LUẬT GIÁO DỤC
Luật13/06/2019LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
001/08/2019Tuyen truyền hội thảo công tác XTĐT tỉnh Vĩnh Long trên màn hình led
98807/08/2019Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc "Vĩnh Long - Tình đất, tình người"
582/BC-PGDĐT18/07/2019Công tác tháng 7 và kế hoạch trọng tâm tháng 8/2019
113/BC-UBND14/06/2019Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quí 2 năm 2019
132/BC-UBND02/07/2019Sơ kết công tác ứng dụng CNTT 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019
114/BC-UBND10/06/2019Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế xã hội tháng 5/2019
55/BC-PKT&HT17/06/2019Tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và kế hoạch giải pháp 06 tháng cuối năm 2019
26/BC-PKTHT19/03/2019Tình hình thực hiện quí I và kế hoạch giải pháp quí II/2019 lĩnh vực KT&HT
149/BC-UBND16/07/2019Tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019
460/UBND-VP03/07/2019V/v gia cố tuyến đường giao thông ở xã Trung Nghĩa và Cầu ở thị trấn Vũng Liêm
481/UBND-VP 10/07/2019V/v thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công với cách mạng
525/UBND-VP26/07/2019V/v nhắc nhỡ các cơ quan, đơn vị thực hiện thông báo kết luận kiểm tra công tác kiểm soát TTHC 06 tháng đầu năm 2019
457/UBND-VP03/07/2019V/v phối hợp tổ chức khám, chữa răng do Tổ chức phi Chính phủ Hàn Quốc Tài trợ
523/UBND-VP25/07/2019V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện
526/UBND-VP26/07/2019V/v tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và qua dịch vụ bưu chính công ích
144/BC-UBND10/07/2019Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - Ngân sách 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019