Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 15 / 1 trang
17/TB-UBND20/05/2019Thông báo V/v tuyển dụng viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện năm học 2018-2019
4330/QĐ-UBND10/12/2018Công nhận xã - thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2018
157/QĐ-UBND05/01/2019Công nhận xã - thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2018
13111/01/2019QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước huyện Mang Thít năm 2019
0718/02/2019Thông báo công khai Quy hoạch sử dụng đất năm 2019
75118/09/2018Thông báo công bố công khai điều chỉnh QHSDĐ năm 2018 của UBND huyện Mang Thít
08/TB08/03/2018Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của UBND huyện Mang Thít
1011/10/2017Lịch công tác
0425/09/2017Lịch công tác tuần từ ngày 25-9-2017-29-9-2017
317918/09/2017QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Mang Thít 06 tháng đầu năm 2017
104/KH-UBND-BDV08/08/2017QUY CHẾ: Phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền giữa Uỷ ban nhân dân huyện và Ban Dân vận Huyện ủy
105/KH-UBND-BDV08/08/2017KẾ HOẠCH: phối hợp thực hiện công tác Dân vận chính quyền giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy năm 2017
103/CT-UBND-BDV05/09/2017CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP: Giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ban Dân vận Huyện ủy về công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2016 - 2021
2695/UBND31/07/2017QUYẾT ĐỊNH: Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ - thông tin trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Mang Thít giai đoạn 2017 – 2020
2909/UBND17/08/2017QUYẾT ĐỊNH: Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ - thông tin trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Mang Thít năm 2017.