Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
123
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 53 / 3 trang
540/TB-UBND01/03/2016Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét việc giải phóng mặt bằng để xây dựng đường xuống bến phà Bang Tra, ấp Thái An, xã Thanh Bình.
08/KH-BCĐ14/03/2016Phát động phong trào thi đua ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2016
05/CT-UBND09/03/2016Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016
04/CT-UBND09/03/2016Về việc phát động thi đua thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/CT-UBND18/02/2016Về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
06/CT-UBND14/03/2016Về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn huyện
188/UBND-KTTH11/03/2016V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện năm 2016.
25/BC-UBND14/03/2016Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02 năm 2016
199/TB-UBND01/02/2016THÔNG BÁO Về việc viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện, đặt tràng hoa tượng đài Lê Cẩn – Nguyễn Giao, bia Nam kỳ khởi nghĩa, di tích hồ Vũng Linh và dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
198/TB-UBND01/02/2016THÔNG BÁO Về việc dâng hương cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt cùng với Đoàn cán bộ của Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long
02/CT-UBND 21/01/2016CHỈ THỊ Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũng Liêm lần thứ XI
01/CT-UBND18/01/2016CHỈ THỊ Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
14/BC-UBND03/02/2016BÁO CÁO NHANH Tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
13/BC-UBND03/02/2016BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2016
162/BC-UBND10/11/2015CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2015
149/BC-UBND21/10/2015TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH – QUỐC PHÒNG QUÍ III, 9 THÁNG VÀ KẾ HOẠCH QUÍ IV NĂM 2015
107/BC-UBND06/08/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 07 KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2015
84/BC-UBND12/06/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 05 NĂM 2015
63/BC-UBND14/05/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 04 NĂM 2015
33/BC-UBND09/03/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 02 NĂM 2015