Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 214 / 11 trang
2283/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 55,2m2 đất của ông Hồ Thiên Kính, tách thửa số 277-1(303), thuộc tờ bản đồ số 12(5). Đất tọa lạc tại ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2282/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 529,5m2 đất của ông Huỳnh Văn Trung, (theo sổ bộ BĐĐCCQ ông Hồ Thiên Kính kê khai đăng ký), thửa số 277-2(305), thuộc tờ bản đồ số 12(5). Đất tọa lạc tại ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long..Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình). Hạn trả lời
2281/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 28,4m2 đất của ông Hồ Thiên Kính, tách thửa số 277-3(299), thuộc tờ bản đồ số 12(5). Đất tọa lạc tại ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh LongLý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2280/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 32,0m2 đất của ông Huỳnh Văn Trung, tách thửa số 280(305), thuộc tờ bản đồ số 12(5). Đất tọa lạc tại ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2278/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 6,6m2 đất của bà Nguyễn Thị Hòa, (theo sổ bộ CTĐ ông Huỳnh Văn Mỹ kê khai đăng ký), thửa số 243-1(249), thuộc tờ bản đồ số 12(5). Đất tọa lạc tại ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2277/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 21,0m2 đất của bà Nguyễn Thị Tươi, thửa số 223-2(250), thuộc tờ bản đồ số 12(5). Đất tọa lạc tại ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2276/Qđ-UBND09/09/2016Thu hồi 16,3m2 đất của bà Nguyễn Thị Tươi, thửa số 223-1(251), thuộc tờ bản đồ số 12(5). Đất tọa lạc tại ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long..Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2275/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 53,0m2 đất của ông Nguyễn Văn Sáu, thửa số 17-3(295), thuộc tờ bản đồ số 44(5). Đất tọa lạc tại ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long..Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2274/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 45,9m2 đất của ông Nguyễn Văn Sáu, thửa số 17-2(295), thuộc tờ bản đồ số 44(5). Đất tọa lạc tại ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2272/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 22,8m2 đất của ông Trần Hữu Hùng, thửa số 176-2(53), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long..Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2271/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 17,3m2 đất của ông Trần Hữu Hùng, thửa số 176-3(56), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2270/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 16,0m2 đất của ông Trần Hữu Hùng, thửa số 3001-5(57), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2269/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 13,4m2 đất của bà Trần Thị Hoa, tách thửa số 148(342), thuộc tờ bản đồ số 17(5). Đất tọa lạc tại ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long..Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2268/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 130,9m2 đất của bà Huỳnh Thị Yến, tách thửa số 178(662), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2267/QĐ-UBND09/09/2016Cho phép ông Trần Văn Sậm, địa chỉ thường trú: ấp Trung Tín, Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 206, diện tích 434,5m2, thuộc tờ bản đồ số 7, loại đất trồng cây lâu năm, tại ấp Trung Tín, Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long sang đất ở đô thị.
2266/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 93,7m2 đất của bà Lê Thị Thu, thửa số 189-2(59), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình)
2265/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 104,4m2 đất của bà Lê Thị Thu, thửa số 189-3(60), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2264/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 76,8m2 đất của ông Trần Hữu Hùng, (theo sổ bộ BĐĐCCQ bà Lê Thị Thu kê khai đăng ký), thửa số 189-4(60), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2263/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 62,4m2 đất của bà Lê Thị Thu, thửa số 189-5(59), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2262/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 108,4m2 đất của bà Lê Thị Thu, thửa số 189-6(58), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).