Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 180 / 9 trang
70/UBND14/01/2016Thực hiện công văn số 76/UBND tỉnh Vĩnh Long
69/UBND-NC14/01/2016Thực hiện quyết định 26/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long
5493/UBND31/12/2015Quyết định thành lập phòng Kinh tế - Hạ tầng
3397/UBND14/12/2015Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của huyện Tam Bình
3995/UBND14/12/2015Ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 2016 trên địa bàn huyện Tam Bình
2270/UBND09/12/2015Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 25/2015/QĐ -UBND của tỉnh Vĩnh Long
2260/UBND07/12/2015Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết định số 2573/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long
2259/UBND07/12/2015Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết định 2480/QĐ UBND tỉnh Vĩnh Long
2217/BC-UBND02/12/2015Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và kế hoạch tháng 12/2015
202727/10/2015Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11/2015
217523/11/2015Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016
216319/11/2015Tăng cường công tác thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2015 trên địa bàn huyện
208605/11/2015Chỉ đạo thực hiện quyết định số 2239/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long
208705/11/2015Chỉ đạo thực hiện Quyết định 2280/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long
1986/UBND-VX21/10/2015Chỉ đạo triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
2017/UBND-XDCB26/10/2015Chỉ đạo rà soát tổng hợp các công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm hoặc hết hạn sử dụng
184307/10/2015V/v chỉ đạo thực hiện Công văn số 913/STP-XD&KTVBQPPL, ngày 14/9/2015 của Sở Tư pháp
184107/10/2015Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1729/QĐ.UBND, ngày 15/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
184007/10/2015Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-UBND, ngày 23/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
301421/10/2015Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 trên địa bàn huyện Tam Bình