Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
12
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 33 / 2 trang
126/BC-UBND06/12/2013Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
114/BC-UBND13/11/2013Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 10/2013 và 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 11/2013
96/BC-UBND11/10/2013Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh quý III năm 2013 và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ cần tập trung trong quý IV năm 2013
83/BC-UBND12/09/2013Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 08/2013 và 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 09/2013
51/BC-UBND25/06/2013Báo cáo Tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
44/BC-UBND06/06/2014Báo cáo Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 05/2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2013
35/BC-UBND16/05/2013Báo cáo Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 04/2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 05/2013
25/BC-UBND17/04/2013Báo cáo Tình hình KT - XH, QP - AN quý I /2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2013
14/BC-UBND12/03/2013Báo cáo Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 02/2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2013
07/BC-UBND29/01/2013Báo cáo Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 01/2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2013
1157/QĐ-UBND14/03/2012Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường Mỹ Phó – Mỹ Hưng, xã Thiện Mỹ và thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, hạng mục: Đường giao thông, cầu và Cống thoát nước
6403/2011/QĐ-UBND18/10/2011Ban hành Quy định về việc quản lý và vận hành mạng tin học hóa quản lý hành chính của UBND huyện Trà Ôn
1153/QĐ-UBND14/03/2012Về việc phân khai vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh nguồn vốn hỗ trợ xây dựng các công trình GTNT theo Nghị quyết TW 7 (đợt 2) năm 2012