Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 181 / 10 trang
2287/qd23/05/2019Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
2150/qd10/05/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
2149/qd10/05/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
2148/qd 10/05/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
2147/qd10/05/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở Trà Côn
2146/qd10/05/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
708/10/05/2019V/v điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (quy hoạch chung xây dựng xã), xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn đến năm 2025
707/cv10/05/2019V/v điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (quy hoạch chung xây dựng xã), xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn đến năm 2025
706/cv10/05/2019V/v điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (quy hoạch chung xây dựng xã), xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn đến năm 2025
705/cv 10/05/2019V/v điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (quy hoạch chung xây dựng xã), xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn đến năm 2025
2103/qd06/05/2019về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
2102/qd06/05/2019về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
329/qd01/02/2019về việc công nhận xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
2043/qd03/05/2019Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp bờ bao kênh Bảy Quán
2042/qd03/05/2019Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp bờ bao cồn Cả Tư
2041/qd03/05/2019Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng và sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng trung tâm các xã và thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
2034/qd03/05/2019về việc xử phạt vi phạm hành chính trog lĩnh vực khoáng sản
75/bc02/05/2019tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 4/2019 và phương hướng , nhiệm vụ tháng 5/2019
1825/qd19/04/2019xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
1814/qd17/04/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp bờ bao kênh Bảy Quán