Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3342 / 168 trang
2354/QĐ-UBND16/09/2019Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên (đoạn từ đầu cù lao An Bình đến bến phà An Bình), xã An Bình, huyện Long Hồ và dự án kè chống sạt lở bờ sông Măng Thít - khu vực 10B, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn (đoạn từ bến phà An Thới đến chân cầu Trà Ôn), tỉnh Vĩnh Long
1769/QĐ-UBND03/07/2019Quyết định Hủy bỏ Quyết định số 1935/QĐ-UBND, ngày 07/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
2254/QĐ-UBND30/08/2019Giao 8.160,6m2 đất tại xã Phú Đức, huyện Long Hồ cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Hồ
1746/UBND-VX16/09/2019Về việc hỗ trợ thực hiện quay phim, phỏng vấn để làm tư liệu cho Hội đồng Thẩm định Chính Phủ và Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội thực hiện nâng cấp 04 xã để thành lập phường thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
22/2019/QĐ-UBND10/09/2019Quyết định Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
1821/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm của hộ ông(bà) Trương Văn Hải, tách thửa số 58-2, thuộc tờ bản đồ số 30.
1822/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm của hộ ông(bà) Trương Văn Hải, tách thửa số 58-1, thuộc tờ bản đồ số 30.
1823/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm của hộ ông(bà) Trương Văn Hồng, thửa số 18, thuộc tờ bản đồ số 30
1824/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm của hộ ông(bà) Nguyễn Thị Bé Em, thửa số 19, thuộc tờ bản đồ số 30
1825/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm của hộ ông(bà) Nguyễn Thị Bé Em, thửa số 13, thuộc tờ bản đồ số 30
1827/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm
1828/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm của hộ ông(bà) Nguyễn Thị Bé Em, tách thửa số 10-1, thuộc tờ bản đồ số 30.
1829/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm của ông(bà) La Thị Tư, thửa số 12, thuộc tờ bản đồ số 30
1830/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm của hộ ông(bà) La Thị Tư, tách thửa số 6-2, thuộc tờ bản đồ số 30.
1831/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm của hộ ông(bà) La Thị Tư, tách thửa số 6-1, thuộc tờ bản đồ số 30.
1832/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm của ông(bà) Đoàn Văn Chí, thửa số 5, thuộc tờ bản đồ số 30
1833/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm của hộ ông(bà) Đoàn Văn Cống và Huỳnh Thị Hà, thửa số 4, thuộc tờ bản đồ số 30.
1834/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm
1835/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm của ông(bà) Nguyễn Trọng Khánh, thửa số 64, thuộc tờ bản đồ số 30
1836/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm