Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 248 / 13 trang
1624/QĐ-UBND18/05/2016Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Hòa Ninh (hộ bà Nguyễn Thị Ánh Đào)
89/TB-UBND14/06/2016Thông báo về việc công bố công khai hai công trình được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch trong Quyết định số: 1152/QĐ-UBND, ngày 24/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
1400/QĐ-UBND06/05/2016Quyết định V/v giao cấp đất cho hộ ông Nguyễn Văn Sĩ, cư ngụ ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
1391/QĐ-UBND04/05/2016Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ ông Võ Văn Nhảnh, cư ngụ ấp Hòa Quý, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ để thực hiện công trình hệ thống cấp nước Hòa Ninh 2 hộ ông Võ Văn Nhảnh
1386/QĐ-UBND29/04/2016Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Hệ thống thủy lợi phục vụ nông thôn mới xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hạng mục: Cống hở Mười Biền hộ ông Thái Văn Cưng
1385/QĐ-UBND29/04/2016Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Hệ thống thủy lợi phục vụ nông thôn mới xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hạng mục: Cống hở Mười Biền hộ ông Nguyễn Văn Bé
1384/QĐ-UBND29/04/2016Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Hệ thống thủy lợi phục vụ nông thôn mới xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hạng mục: Cống hở Mười Biền hộ ông Phạm Công Oai
1341/QĐ-UBND27/04/2016Quyết định 1341/QĐ-UBND v/v điều chỉnh cục bộ loại đất trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng NTM xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011-2015 và định hướng năm 2016
1253/QĐ-UBND12/04/2016Quyết định Về việc giao cấp đất cho hộ ông Đỗ Văn Cái, cư ngụ ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
5089/QĐ-UBND29/10/2015Quyết định v/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình Sân bóng đá cụm xã Bình Hòa Phước-Hòa Ninh-Đồng Phú-An Bình của bà Võ Thị Phi Anh
849/QĐ-UBND07/03/2016Quyết định 849/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 Về việc ban hành quyết định thu hồi đất xây dựng công trình Trại lúa giống tỉnh Vĩnh Long. Hạng mục: Đoạn đường dẫn vào trại lúa giống của hộ ông Trần Như Hiền
5917/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5917/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Nguyễn Thị Thanh Thúy
5879/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5879/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Phan Văn Thuở
5878/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5878/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Phan Thị Hoa
5841/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5841/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Lưu Văn Tho
5864/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5864/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Trần Thanh Thúy
5936/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5936/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Trần Thị Bích Liên
5866/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5866/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Nguyễn Thị Cầm
5857/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5857/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Nguyễn Thị Sáu
5858/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5858/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Nguyễn Thị Sáu