Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1052 / 53 trang
07/2014/QĐ-UBND06/05/2014Về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Vĩnh Long
07/CT-UBND15/05/2014Về việc tổ chức các kỳ thi năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
06/CT-UBND16/04/2014Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
06/2014/QĐ-UBND07/04/2014Về việc bổ sung, điều chỉnh phụ lục I, II của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đất, nhà, tài sản khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
04/CT-UBND04/03/2014Về việc tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
04/2014/QĐ-UBND07/03/2014Về việc quy định bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh.
03/CT-UBND10/01/2014Về việc phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014)
03/2014/QĐ-UBND25/01/2014Ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh.
02/2014/QĐ-UBND13/01/2014Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
02/CT-UBND07/01/2014Về Công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2014
01 /CT-UBND06/01/2014Về việc chỉ đạo thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập
01/2014/QĐ-UBND06/01/2014Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 trên địa bàn tỉnh
14/CT-UBND26/12/2013Về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2014 -2015
16/CT-UBND31/12/2013về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2014
15/CT-UBND31/12/2013Về việc tổ chức Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014
13/CT-UBND18/12/2013Về việc Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.
11/2013/QĐ-UBND19/12/2013Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12/CT-UBND11/11/2013Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh
10/2013/QĐ-UBND05/11/2013Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh
08/2013/QĐ-UBND03/10/2013Ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm và trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long