Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1052 / 53 trang
02 /2015/QĐ-UBND15/01/2015Ban hành Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
01/2015/QĐ-UBND09/01/2015Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh
02 /CT-UBND07/01/2015Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
01/CT-UBND06/01/2015Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, các ngày lễ lớn và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015
25 /CT-UBND25/12/2014Về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2015
24 /CT-UBND24/12/2014Về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 3/2014
23 /CT-UBND24/12/2014Về việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
27 /2014/QĐ-UBND19/12/2014Ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
26 /2014/QĐ-UBND05/12/2014Về việc quy định giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
25 /2014/QĐ-UBND05/12/2014Về việc quy định giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại sử dụng vào mục đích kinh doanh
24 /2014/QĐ-UBND01/12/2014Ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long
23 /2014/QĐ-UBND28/11/2014Về việc quy định chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cơ sở bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
22 /CT-UBND25/11/2014Về việc Tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015
22 /2014/QĐ-UBND19/11/2014Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
21/2014/QĐ-UBND18/11/2014Về việc ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
21/CT-UBND14/11/2014Về Tăng cường việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh.
19 /2014/QĐ-UBND17/10/2014Về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
20 /2014/QĐ-UBND21/10/2014Về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với các bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
20 /CT-UBND21/10/2014Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động
19 /CT-UBND21/10/2014Về việc bố trí Kho bảo quản tài liệu lưu trữ cấp xã