Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1054 / 53 trang
12/CT-UBND22/03/2016Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X
11/CT-UBND22/03/2016Về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
10/CT-UBND22/03/2016Về việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2016-2020
09/CT-UBND08/03/2016Về việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
08/2016/QĐ-UBND16/03/2016Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và cung cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
06/2016/QĐ-UBND09/03/2016Ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
05/2016/QĐ-UBND29/02/2016Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
08/CT-UBND26/02/2016Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
07/CT-UBND26/02/2016Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016
06/CT-UBND19/02/2016Về việc tãng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
05/CT-UBND03/02/2016Về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/CT-UBND02/02/2016Về việc chấn chỉnh một số hoạt động trong công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
04/2016/QĐ-UBND01/02/2016Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
03/2016/QĐ-UBND01/02/2016Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
03/CT-UBND15/01/2016Đẩy mạnh cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
01/2016/QĐ-UBND08/01/2016Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
02/CT-UBND11/01/2016Về việc thực hiện công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử của tỉnh
18/CT-UBND31/12/2015Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X
01/CT-UBND05/01/2016Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
31/2015/QĐ-UBND23/12/2015Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long