Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1052 / 53 trang
18/2016/QĐ-UBND03/06/2016Ðính chính Quyết định số 11/2016/QÐ-UBND, ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long
19/CT-UBND31/05/2016Về tổ chức tốt Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.
18/CT-UBND27/05/2016Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
17/CT-UBND24/05/2016Về việc thực hiện cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
17/2016/QĐ-UBND19/05/2016Sửa đổi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND, ngày 11/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16/CT-UBND17/05/2016Tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long
15/CT-UBND13/05/2016Về việc tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
14/CT-UBND10/05/2016Về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát trong đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
13/CT-UBND28/04/2016Về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1/2016
16/2016/QĐ-UBND09/05/2016Ban hành Quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
15/2016/QĐ-UBND04/05/2016Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
13/2016/QĐ-UBND19/04/2016Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND, ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long)
07/2016/QĐ-UBND14/03/2016Ban hành giá tiêu thụ nước sạch nông thôn
14/2016/QĐ-UBND21/04/2016Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
12/2016/QĐ-UBND05/04/2016Quy định chế độ thù lao cho cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các hội trên địa bàn tỉnh
11/2016/QĐ-UBND04/04/2016Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long
10/2016/QĐ-UBND01/04/2016Quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
09/2016/QĐ-UBND29/03/2016Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12/CT-UBND22/03/2016Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X
11/CT-UBND22/03/2016Về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế