Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1054 / 53 trang
18/CT-UBND27/12/2012Về việc thực hiện nhiệm vụ Tài chính ngân sách cuối năm 2012
20/2012/QĐ-UBND27/12/2012V/v Quy định mức hỗ trợ, mức đóng góp và đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; Đối tượng là có người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại Trung tâm; Mức chi cho tổ công tác, quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.
01/CT-UBND03/01/2013Về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2013
19/2012/QĐ-UBND20/12/2012Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
18/2012/QĐ-UBND20/12/2012Về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản (TNKS) sét của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
17/2012/QĐ-UBND18/12/2012 Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận và hướng dẫn chấm điểm các danh hiệu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
17/CT-UBND14/12/2012Về việc triển khai Phong trào thi đua yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
16/CT-UBND06/12/2012Về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 312, Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chiến lược phát triển Thống kê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
15/CT-UBND04/12/2012Triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh ghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
14/CT-UBND28/11/2012Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
13/CT-UBND09/11/2012Về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức
16/2012/QĐ-UBND30/10/2012Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đất, nhà, tài sản khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12/2012/CT-UBND24/10/2012Về việc tổ chức triển khai, thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
15/2012/QĐ-UBND16/10/2012Ban hành Quy định phân cấp đầu tư công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11/CT-UBND02/10/2012Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
14/2012/QĐ-UBND17/09/2012Quy định giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10/CT-UBND19/09/2012Về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII năm 2012-2014 và tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014
09/CT-UBND CT-UBND 14/08/2012Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013
13/2012/QĐ-UBND20/08/2012Về việc phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12/2012/QĐ-UBND20/08/2012Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015