Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1054 / 53 trang
10/2013/QĐ-UBND05/11/2013Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh
08/2013/QĐ-UBND03/10/2013Ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm và trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11 /CT-UBND24/10/2013Về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng
09 /2013/QĐ-UBND07/10/2013Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại Trung tâm; mức Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại Trung tâm; mức chi cho tổ công tác, quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 12 năm 2012, của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
10/CT-UBND21/08/2013Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
07/2013/QĐ-UBND19/08/2013Ban hành quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long
06/2013/QĐ-UBND13/08/2013Về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
09/CT-UBND12/08/2013Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014
05/2013/QĐ-UBND07/08/2013Về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
04/2013/QĐ-UBND25/07/2013Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long
08/CT-UBND03/07/2013Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải
03/2013/QĐ-UBND13/06/2013Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
07/CT-UBND16/05/2013Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng - vật nuôi trên địa bàn tỉnh
06/CT-UBND15/05/2013Về việc tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).
05/CT-UBND04/03/2013Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
02/2013/QĐ-UBND26/02/2013Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 trên địa bàn tỉnh
01/2013/QĐ-UBND04/02/2013V/v quy định chế độ đóng góp, chế độ hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối với người sau cai nghiện ma túy áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội
04/CT-UBND18/01/2013Về việc phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (Ngày 11/6/1948 - Ngày 11/6/2013)
03/CT-UBND11/01/2013Về việc tổ chức Tết Nguyên Đán Quý Tỵ, năm 2013.
02/CT-UBND08/01/2013Về công tác Quân sự - Quốc Phòng năm 2013