Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1054 / 53 trang
26 /2017/QĐ-UBND24/11/2017Về việc sửa đổi khoản 1,2, Điều 6 của quy định kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
25 /2017/QĐ-UBND23/11/2017Ban hành Quy chế Phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
24 /2017/QĐ-UBND30/08/2017Ban hành quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh
23 /2017/QĐ-UBND25/08/2017Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
22 /2017/QĐ-UBND17/08/2017Ban hành Bảng giá đất Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
21/2017/QĐ-UBND16/08/2017Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
19 /2017/QĐ-UBND03/08/2017Ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh.
18 /2017/QĐ-UBND28/07/2017Ban hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
17/2017/QĐ-UBND17/07/2017Quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16 /2017/QĐ-UBND30/06/2017Bãi bỏ Quyết định số 17/2007/QĐ.UBND ngày 13/09/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm
15 /2017/QĐ-UBND21/06/2017Ban hành Bảng giá đất Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
14/2017/QĐ-UBND15/06/2017Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long
12/2017/QĐ-UBND19/05/2017Ban hành Quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11 /2017/QĐ-UBND11/05/2017Quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10 /2017/QĐ-UBND24/04/2017Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
09 /2017/QĐ-UBND24/04/2017Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
08 /2017/QĐ-UBND21/04/2017Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
07 /2017/QĐ-UBND28/03/2017Ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
06/2017/QĐ-UBND27/03/2017Ban hành quy định giá của các dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định tại Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
05/2017/QĐ-UBND13/03/2017Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long