Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1145 / 58 trang
598/QĐ-UBND18/03/2019Về việc giao 656,9m2 đất tại xã Long An, huyện Long Hồ cho Chùa Long Thành
597/QĐ-UBND18/03/2019Về việc giao 36.369,70m2 đất tại xã Tân Quới và xã Thành Đông, huyện Bình Tân cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Tân
596/QĐ-UBND18/03/2019Về việc thu hồi 774,8m2 đất tại xã Tân Quới, huyện Bình Tân do Chùa Phước Trí quản lý
548/QĐ-UBND07/03/2019Về việc giao 250m2 đất tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ cho UBND huyện Long Hồ quản lý
547/QĐ-UBND07/03/2019Về việc thu hồi 250m2 đất tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ
525/QĐ-UBND05/03/2019Về việc giao đất tại phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh cho Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long xây dựng trụ sở làm việc Phòng Công chứng số 2
524/QĐ-UBND05/03/2019Về việc thu hồi đất tại phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh do UBND thị xã Bình Minh quản lý
523/QĐ-UBND05/03/2019Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị trung tâm hành chính
513/QĐ-UBND04/03/2019Về việc giao 4.302,6m2 đất tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn cho UBND huyện Trà Ôn quản lý
512/QĐ-UBND04/03/2019Về việc thu hồi 4.302,6m2 đất tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn
511/QĐ-UBND04/03/2019Về việc đề nghị công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Hoa Mai
498/QĐ-UBND04/03/2019Về việc đề nghị công nhận quyền sử dụng đất cho Công an thành phố Vĩnh Long
497/QĐ-UBND04/03/2019Về việc đề nghị công nhận quyền sử dụng đất cho Công An tỉnh Vĩnh Long
476/QĐ-UBND27/02/2019Về việc đề nghị công nhận quyền sử dụng đất cho Công An huyện Mang Thít
471/QĐ-UBND27/02/2019Về việc giao 1.274,1m2 đất tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm cho Trạm y tế thị trấn Vũng Liêm quản lý
470/QĐ-UBND27/02/2019Về việc thu hồi 1.274,1m2 đất tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm
469/QĐ-UBND27/02/2019Về việc giao đất tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ cho DNTN Xí nghiệp xây dựng Hồng Trung
415/QĐ-UBND20/02/2019Về việc giao đất tại phường 8, thành phố Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý
414/QĐ-UBND20/02/2019Về việc thu hồi đất tại phường 8, thành phố Vĩnh Long do Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long quản lý
413/QĐ-UBND20/02/2019Về việc cho phép Công ty Cổ phần Hòa Phú được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian đối với phần đất 39.378,8m2 tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ