Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 189 / 10 trang
362115/08/2019Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình:Nâng cấp bờ bao kênh Lò Mo
362215/08/2019Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình:Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phú Thành
315618/07/2019Về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2019
315518/07/2019Về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
55716/08/2019V/v đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên trang diện tử.
330407/08/2019Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà khách Huyện ủy, khối Đảng ủy, đoàn thể huyện Trà Ôn
330507/08/2019Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn
98807/08/2019Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc "Vĩnh Long - Tình đất, tình người"
2287/qd23/05/2019Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
2150/qd10/05/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
2149/qd10/05/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
2148/qd 10/05/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
2147/qd10/05/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở Trà Côn
2146/qd10/05/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
708/10/05/2019V/v điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (quy hoạch chung xây dựng xã), xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn đến năm 2025
707/cv10/05/2019V/v điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (quy hoạch chung xây dựng xã), xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn đến năm 2025
706/cv10/05/2019V/v điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (quy hoạch chung xây dựng xã), xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn đến năm 2025
705/cv 10/05/2019V/v điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (quy hoạch chung xây dựng xã), xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn đến năm 2025
2103/qd06/05/2019về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
2102/qd06/05/2019về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản