Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
12
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 34 / 2 trang
3481/qd03/07/2018về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
02/2016/QĐ-UBND31/08/2016Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Trà Ôn, nhiệm kỳ 2016- 2021
1378/UBND-VTLT04/12/2014Về việc triển khai thực hiện gửi văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số không gửi văn bản giấy
19/KH-UBND27/11/2014Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Trà Ôn năm 2015
08/KH-UBND15/04/2014Về việc triển khai chứng thư số trong cơ quan nhà nước huyện Trà Ôn giai đoạn 2014 - 2015
62/BC-UBND15/05/2015Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 04/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 05/2015
42/BC-UBND03/04/2015Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh quý I/2015 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2015
28/BC-UBND10/03/2015Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 02/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2015
10/BC-UBND29/01/2015Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 01/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2015
165/BC-UBND05/12/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
163/BC-UBND08/12/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 11/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2014
149/BC-UBND05/11/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 10/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2014
131/BC-UBND08/10/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh quý III năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trong quý IV năm 2014
117/BC-UBND05/09/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 08/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 09/2014
105/BC-UBND04/08/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 07/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 08/2014
84/BC-UBND30/06/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh 06 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014
73/BC-UBND10/06/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 05/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2014
51/BC-UBND05/05/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 04/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2014
38/BC-UBND03/04/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh quý I năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2014
26/BC-UBND11/03/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 02/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2014