Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 10 / 1 trang
17/10/2018QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
28/08/2018QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Chợ và Nhà phố thị xã Bình Minh (lần 3)
BC25/07/2018BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018
BC25/07/2018BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và kế hoạch tháng 8 năm 2018
05/2013/QĐ-UBND04/02/2015Ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Phòng Tài Nguyên Môi Trường
06/2013/QĐ-UBND04/02/2015Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh Tra thị xã
02/2013/QĐ-UBND04/02/2015Ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Phòng Y Tế
03/2013/QĐ-UBND31/07/2013Quyết định Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã Bình Minh
02/2013/QĐ-UBND24/07/2013Quyết định Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thị xã Bình Minh
07/2013/QĐ-UBND02/08/2013Quyết định Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bình Minh