Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3108 / 156 trang
15/02/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh kỳ 2014-2018
394/qd15/02/2019về việc công bố kết quả rà soát hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND - UBND huyện ký 2014-2018
383/QĐ-UBND15/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
382/QĐ-UBND15/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
348/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
347/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
346/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
345/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
344/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
343/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
365/qd11/02/2019về việc phê duyệt chư trương đầu tư công trình đường dan liên xóm ấp ninh hòa xã thới hòa huyện trà ôn
364/qd11/02/2019về việc phê duyết kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình đường vào trưởng trung học cơ sở thuận thới, xã thuận thới huyện trà ôn
363/qd11/02/2019về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình đương hòa bình nhơn bình
326/QĐ-UBND01/02/2019Về việc giao 10.088,9m2 đất tại xã An Phước, huyện Mang Thít cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý
325/QĐ-UBND01/02/2019Giao giao đất tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân cho Họ đạo Tân Lược sử dụng
305/QĐ-UBND31/01/2019Về việc giao 140m2 đất, tại phường 5, thành phố Vĩnh Long cho UBND thành phố Vĩnh Long quản lý
304/QĐ-UBND31/01/2019Về việc thu hồi 140m2 đất tại phường 5, thành phố Vĩnh Long
319/qd31/01/2019Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng Trung tâm xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
18/QĐ-VPUBND29/01/2019Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
671/QĐ-UBND25/01/2019Công nhận xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018