Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3394 / 170 trang
1856/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm
1807/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để thực hiện công trình Đường tỉnh 907 (gói thầu 84) đoạn tuyến nhánh xã Trung Chánh và Tân Quới Trung của ông(bà) Trần Thanh Thủy, thửa số 3001-40(307), thuộc tờ bản đồ số 8(3).
1804/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để thực hiện công trình Đường tỉnh 907 (gói thầu 84) đoạn tuyến nhánh xã Trung Chánh và Tân Quới Trung của ông Huỳnh Văn Thích, thửa số 3001-13(540), thuộc tờ bản đồ số 14(3).
1805/QĐ-UBND12/08/2019Thu hồi đất để thực hiện công trình Đường tỉnh 907 (gói thầu 84) đoạn tuyến nhánh xã Trung Chánh và Tân Quới Trung của bà Đặng Thị Em, thửa số 3003-14(499), thuộc tờ bản đồ số 13(3).
1450/QĐ-UBND28/06/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Hạng mục: Kè chợ Tân An Luông của ông(bà) Nguyễn Văn Đội, thửa số 117-2, thuộc tờ bản đồ số 20
1448/QĐ-UBND28/06/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Hạng mục: Kè chợ Tân An Luông của ông(bà) Cao Thị Út, thửa số 480, thuộc tờ bản đồ số 14.
1447/QĐ-UBND28/06/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Hạng mục: Kè chợ Tân An Luông
1446/QĐ-UBND28/06/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Hạng mục: Kè chợ Tân An Luông của ông(bà) Nguyễn Văn Hùng và Phạm Thị Tuyết Mai, tách thửa số 300, thuộc tờ bản đồ số 14
1445/QĐ-UBND28/06/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Hạng mục: Kè chợ Tân An Luông
1444/QĐ-UBND28/06/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Hạng mục: Kè chợ Tân An Luông
1448/QĐ-UBND28/06/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Hạng mục: Kè chợ Tân An Luông
1442/QĐ-UBND28/06/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Hạng mục: Kè chợ Tân An Luông
1441/QĐ-UBND28/06/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Hạng mục: Kè chợ Tân An Luông của hộ ông(bà) Huỳnh Thị Ngò, tách thửa số 311, thuộc tờ bản đồ số 30.
1440/QĐ-UBND28/06/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Hạng mục: Kè chợ Tân An Luông
912/QĐ-UBND02/05/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An của ông(bà) Nguyễn Văn Bi, thửa số 61, thuộc tờ bản đồ số 28. Đ
913/QĐ-UBND02/05/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An của ông(bà) Diệp Văn Út, thửa số 6, thuộc tờ bản đồ số 28
902/QĐ-UBND02/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Nạo vét mở rộng kênh Trung Trạch, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long của ông(bà) Lê Minh Vương, thửa số 12-2(467), thuộc tờ bản đồ số 12(4).
903/QĐ-UBND02/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Nạo vét mở rộng kênh Trung Trạch, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long của ông(bà) Lê Minh Vương, thửa số 12-1(467), thuộc tờ bản đồ số 12(4).
904/QĐ-UBND02/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Nạo vét mở rộng kênh Trung Trạch, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long của ông(bà) Sơn Mười Bốn, tách thửa số 2, thuộc tờ bản đồ số 61.
901/QĐ-UBND02/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Nạo vét mở rộng kênh Trung Trạch, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long của ông(bà) Lê Hữu Kiểu, thửa số 1, thuộc tờ bản đồ số 61.