Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3108 / 156 trang
84/BC-UBND08/05/2019Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện về tình hình KTXH, quốc phòng, an ninh tháng 4 năm 2019
73/BC-UBND22/04/2019TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2019
1319/QĐ-UBND31/05/2019Về việc giao 655,8m2 đất tại xã Tân Bình, huyện Bình Tân cho Trường Mẫu giáo Hướng Dương quản lý
1318/QĐ-UBND31/05/2019Về việc thu hồi 655,8m2 đất tại xã Tân Bình, huyện Bình Tân do Trường Tiểu học Tân Bình C quản lý
1311/QĐ-UBND30/05/2019Về việc cho phép Công ty TNHH Young Vĩnh Long được chuyển mục đích sử dụng 6.541,4m2 sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, tại xã Long An, huyện Long Hồ
1310/QĐ-UBND30/05/2019Về việc giao 3.999m2 đất tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ cho Trường Mầm non Tân Hạnh, huyện Long Hồ quản lý, sử dụng
1309/QĐ-UBND30/05/2019Về việc giao 3.241,7m2 đất tại xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thảnh A quản lý
1308/QĐ-UBND30/05/2019Về việc thu hồi diện tích 1.527,7m2 đất tại xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân do Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Thảnh quản lý
1275/QĐ-UBND28/05/2019Về việc giao 2.500m2 đất tại xã Đồng Phú, huyện Long Hồ cho Trường Tiểu học Đồng Phú A quản lý, sử dụng
1274/QĐ-UBND28/05/2019Về việc thu hồi diện tích 2.500m2 đất tại xã Đồng Phú, huyện Long Hồ do Trường Trung học cơ sở Đồng Phú quản lý
1273/QĐ-UBND28/05/2019Về việc giao diện tích 1.046,6 m2 tại xã Long Phú, huyện Tam Bình cho UBND huyện Tam Bình quản lý
1272/QĐ-UBND28/05/2019Về việc thu hồi diện tích 1.046,6 m2 tại xã Long Phú, huyện Tam Bình do Trạm y tế xã Long Phú quản lý
1267/QĐ-UBND27/05/2019Về việc cho Trung tâm thẩm định kiểm định công trình giao thông vận tải thuê 571,5 m2 đất tại phường 2, thành phố Vĩnh Long
1266/QĐ-UBND27/05/2019Về việc thu hồi diện tích 571,5 m2 tại phường 2, thành phố Vĩnh Long do Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng quản lý
1264/QĐ-UBND27/05/2019Về việc giao 7.206,1m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho UBND thành phố Vĩnh Long quản lý
1263/QĐ-UBND27/05/2019Về việc thu hồi 7.206,1m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long do Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở Vĩnh Long quản lý
1262/QĐ-UBND27/05/2019Về việc giao 1.000,7m2 đất tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long cho Chùa Phước Thạnh quản lý, sử dụng
1261/QĐ-UBND27/05/2019Về việc giao 290m2 đất tại xã Long Phước, huyện Long Hồ cho Trường Tiểu học Long Phước A quản lý, sử dụng
1260/QĐ-UBND27/05/2019Về việc thu hồi diện tích 290m2 đất tại xã Long Phước, huyện Long Hồ do Trường Mẫu giáo Long Phước quản lý
1259/QĐ-UBND27/05/2019Về việc giao 2.524,4m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long xây dựng trụ sở làm việc