Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3394 / 170 trang
1058/QĐ-UBND20/05/2019Thu hồi đất để xây dựng Trường Trung học phổ thông Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long của ông Nguyễn Văn Bé, tách thửa số 423(770), thuộc tờ bản đồ số 14(10).
1239/QĐ-UBND31/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Trai, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long của bà Lâm Thị Bảy, tách thửa số 12, thuộc tờ bản đồ số 18.
1240/QĐ-UBND31/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Trai, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
1241/QĐ-UBND31/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Trai, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long của ông Lâm Tài Một, tách thửa số 24, thuộc tờ bản đồ số 18
1242/QĐ-UBND31/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Trai, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long của bà Bùi Thị Tuyết, thửa số 13, thuộc tờ bản đồ số 18
1243/QĐ-UBND31/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Trai, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long của ông Huỳnh Thiên Tá, tách thửa số 11, thuộc tờ bản đồ số 18.
728/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Thanh Lương của ông(bà) Đoàn Văn Dũng, tách thửa số 20, thuộc tờ bản đồ số 16.
729/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Thanh Lương của ông(bà) Đoàn Văn Dũng, tách thửa số 18, thuộc tờ bản đồ số 16
729/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Thanh Lương của ông(bà) Đoàn Văn Dũng, tách thửa số 18, thuộc tờ bản đồ số 16.
1465/QĐ-UBND01/07/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Bình Thủy của ông Phạm Văn Ngọc đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, (ông Phạm Văn Ngọc đã chết), ông Phạm Văn Đang là người thừa kế đang quản lý sử dụng, tách thửa số 116(503), thuộc tờ bản đồ số 35(12)
1464/QĐ-UBND01/07/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Bình Thủy của ông(bà) Nguyễn Thị A, tách thửa số 112, thuộc tờ bản đồ số 34
1757/QĐ-UBND05/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc UBND xã Quới An, huyện Vũng Liêm
1759/QĐ-UBND05/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc UBND xã Quới An, huyện Vũng Liêm
1758/QĐ-UBND05/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc UBND xã Quới An, huyện Vũng Liêm của ông Đặng Thành Nguyên, tách thửa số 11-1, thuộc tờ bản đồ số 4.
1249/QĐ-UBND31/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Hiếu Nghĩa, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ông Đoàn Văn Thăm và Nguyễn Thị Lệ, tách thửa số 35, thuộc tờ bản đồ số 14.
1248/QĐ-UBND31/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Nhà Văn hóa, thể thao cụm ấp Hiếu Nhân – Hiếu Tín – Hiếu Hậu, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm của hộ ông Phan Văn Hiền, tách thửa số 230(422), thuộc tờ bản đồ số 21(8)
1247/QĐ-UBND31/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Nhà Văn hóa, thể thao cụm ấp Hiếu Nhân – Hiếu Tín – Hiếu Hậu, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm của hộ ông Phan Văn Hiền, tách thửa số 258(422), thuộc tờ bản đồ số 21(8)
1246/QĐ-UBND31/05/2016Thu hồi đất để xây dựng công trình Nhà Văn hóa, thể thao cụm ấp Hiếu Nhân – Hiếu Tín – Hiếu Hậu, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm
1245/QĐ-UBND31/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Nhà Văn hóa, thể thao cụm ấp Hiếu Nhân – Hiếu Tín – Hiếu Hậu, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm
302/QĐ-UBND30/01/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Cống hở Gò Ân của ông(bà) Võ Thanh Hà và Ngô Thị Huỳnh Giao, thửa số 66-1