Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3394 / 170 trang
481/UBND-VP 10/07/2019V/v thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công với cách mạng
525/UBND-VP26/07/2019V/v nhắc nhỡ các cơ quan, đơn vị thực hiện thông báo kết luận kiểm tra công tác kiểm soát TTHC 06 tháng đầu năm 2019
457/UBND-VP03/07/2019V/v phối hợp tổ chức khám, chữa răng do Tổ chức phi Chính phủ Hàn Quốc Tài trợ
523/UBND-VP25/07/2019V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện
526/UBND-VP26/07/2019V/v tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và qua dịch vụ bưu chính công ích
144/BC-UBND10/07/2019Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - Ngân sách 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019
517/UBND-VP23/07/2019V/v triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính
110/BC-UBND03/06/2019Báo cáo sơ kết công tác thông tin đối ngoại 06 tháng đầu năm 2019
492/UBND-VP17/07/2019V/v tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt
493/UBND-VP17/07/2019V/v thông tin tuyên truyền ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7
34/BC-LĐTBXH04/07/2019Báo cáo thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Vũng Liêm
31/BC-BCĐ27/06/2019Báo cáo hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 06 tháng đầu năm 2019
33/BC-PLĐTBXH04/07/2019Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 06 tháng đầu năm 2019
988/SVHTTDL25/07/2019Về việc đăng tải thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc "Vĩnh Long- Tình đất, tình người"
QĐ-195626/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1956 Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tƣ pháp
QĐ-195526/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1955 Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Long
QĐ-195426/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1954 Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Vĩnh Long
QĐ-195326/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1953 Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
QĐ-195226/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1952 Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
QĐ-194326/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1943 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long