Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3394 / 170 trang
171/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về việc sửa đổi Điều 1 và Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
170/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về việc thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2020
169/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
168/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè Chống sạt lở bờ sông Kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
167/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường giao thông phát triển hạ tầng du lịch 04 xã cù lao huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
166/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, cải tạo đường Mậu Thân, thành phố Vĩnh Long
165/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về việc thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long
164/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh
163/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long
162/NQ-HĐND31/05/2019Về việc điều chỉnh Nghị quyết 118/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch đầu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
001/08/2019Tuyen truyền hội thảo công tác XTĐT tỉnh Vĩnh Long trên màn hình led
98807/08/2019Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc "Vĩnh Long - Tình đất, tình người"
582/BC-PGDĐT18/07/2019Công tác tháng 7 và kế hoạch trọng tâm tháng 8/2019
113/BC-UBND14/06/2019Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quí 2 năm 2019
132/BC-UBND02/07/2019Sơ kết công tác ứng dụng CNTT 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019
114/BC-UBND10/06/2019Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế xã hội tháng 5/2019
55/BC-PKT&HT17/06/2019Tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và kế hoạch giải pháp 06 tháng cuối năm 2019
26/BC-PKTHT19/03/2019Tình hình thực hiện quí I và kế hoạch giải pháp quí II/2019 lĩnh vực KT&HT
149/BC-UBND16/07/2019Tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019
460/UBND-VP03/07/2019V/v gia cố tuyến đường giao thông ở xã Trung Nghĩa và Cầu ở thị trấn Vũng Liêm