Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 2961 / 149 trang
19/BC-UBND11/02/2019Tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (Tính đến ngày 10/02/2019)
17/BC-UBND30/01/2019Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2019
94/cv19/02/2019về việc đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên trang điện tử
415/QĐ-UBND20/02/2019Về việc giao đất tại phường 8, thành phố Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý
414/QĐ-UBND20/02/2019Về việc thu hồi đất tại phường 8, thành phố Vĩnh Long do Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long quản lý
413/QĐ-UBND20/02/2019Về việc cho phép Công ty Cổ phần Hòa Phú được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian đối với phần đất 39.378,8m2 tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ
411/QĐ-UBND20/02/2019V/v thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
45A08/01/2019Về việc công khai tính hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2018
44/qd08/01/2019về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước quý IV năm 2018
03/2019/QĐ-UBND15/02/2019Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long
15/02/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh kỳ 2014-2018
15/02/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh kỳ 2014-2018(Kèm thao phuc lục 2)
15/02/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh kỳ 2014-2018 (Phụ lục kem theo)
15/02/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh kỳ 2014-2018
394/qd15/02/2019về việc công bố kết quả rà soát hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND - UBND huyện ký 2014-2018
383/QĐ-UBND15/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
382/QĐ-UBND15/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
348/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
347/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
346/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long