Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 276/BC-UBND
Ngày ban hành 02/12/2013
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo