Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2013
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 229/BC-UBND
Ngày ban hành 09/10/2013
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2013
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: Bcao KTXH 9T-2013 07102013.doc