Về việc giao 11.813,2m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long quản lý sử dụng
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1068/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/05/2019
Ngày có hiệu lực 10/05/2019
Người ký Trần Hoàng Tựu
Trích yếu Về việc giao 11.813,2m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long quản lý sử dụng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 1068qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Nghị quyết ban hành Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế, chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
  • Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Nghị quyết về thông qua phương án phân bổ 10% vốn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
  • Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 170/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2020