Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 8 năm 2013
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 195/BC-UBND
Ngày ban hành 03/09/2013
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 8 năm 2013
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: Bao cao thang 8-2013.doc