Báo cáo tóm tắt Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 154/BC-UBND
Ngày ban hành 08/07/2013
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Báo cáo tóm tắt Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: Bcao KT-XH 6 thang 2013 (Ttat) 2.doc