Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2018.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 143/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2018
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2018.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: 143BC_signed.doc