Tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 153/BC-UBND
Ngày ban hành 28/06/2018
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo