Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 249/BC-UBND
Ngày ban hành 19/11/2014
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: BC KTXH Vinh Long 2015.doc