Tóm tắt tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 345 /BC-UBND
Ngày ban hành 19/12/2017
Người ký Nguyễn Văn Quang
Trích yếu Tóm tắt tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: 345BC_signed.docx