Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 và những nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 260 /BC-UBND
Ngày ban hành 05/10/2017
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 và những nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2017
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: 260BCthang9_signed-1.docx