Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 245/BC-UBND
Ngày ban hành 26/10/2016
Người ký Nguyễn Văn Quang
Trích yếu Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: 245.signed.pdf