Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3394 / 170 trang
QĐ-252016/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Bình Minh
362115/08/2019Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình:Nâng cấp bờ bao kênh Lò Mo
362215/08/2019Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình:Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phú Thành
315618/07/2019Về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2019
315518/07/2019Về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
55716/08/2019V/v đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên trang diện tử.
2558/QĐ-UBND30/07/2019Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019
QĐ-203305/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
QĐ-206407/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-205707/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
QĐ-204206/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-204106/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-202405/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-202205/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
QĐ-201702/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
330407/08/2019Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà khách Huyện ủy, khối Đảng ủy, đoàn thể huyện Trà Ôn
330507/08/2019Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn
Luật14/06/2019LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Luật14/06/2019LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM, LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Luật14/06/2019LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA