Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3394 / 170 trang
QĐ-212716/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dƣỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-212616/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
QĐ-212516/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-212416/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
538/UBND-VP01/08/2019V/v xây dựng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn ISo 9001:2015
1921/QĐ-UBND20/08/2019V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án xã hội hóa cung câp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2020 trên địa bàn huyện Vũng Liêm
599/UBND-VP20/08/2019V/v thống nhất dự thảo Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 219 - 2020
20/2019/QĐ-UBND29/08/2019Quyết định ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
607/UBND-VP21/08/2019V/v thống nhất dự thảo Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2019 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
537/UBND-VP01/08/2019V/v triển khai thực hiện công văn số 1675-CV/TU ngày 09/7/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Long
587/UBND-VP14/08/2019V/v thực hiện kế hoạch phối hợp "Năm dân vận chính quyền" 2019
540/UBND-VP01/08/2019V/v hướng dẫn báo cáo hình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC định kỳ
541/UBND-NN&PTNT01/08/2019V/v thống nhất triển khai dự án sửa chữa đê bao dọc Sông Cổ Chiên thuộc xã Thanh Bình và xã Quới Thiện
610/UBND-VP22/08/2019V/v duy tu, sửa chữa tuyến đường Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm
584/UBND-VP13/08/2019V/v Chủ động tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống, ứng phó thiên tai và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mùa mưa bão
166/BC-UBND07/08/2019Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020
1910/QĐ-UBND19/08/2019Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" năm 2019 trên địa bàn huyện
2083/QĐ-UBND09/08/2019Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh
QĐ-252016/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Bình Minh
QĐ-252016/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Bình Minh