Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3394 / 170 trang
67/2008/NQ-HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc phê chuẩn phân loại hành chính tỉnh Vĩnh Long
66/2008/NQ.HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2008
65/2008/NQ.HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc phê chuẩn phương thức bán nhà thuộc sở hữu nhà nước
64/2008/NQ-HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 2008
06/2008/QĐ-UBND05/02/2008Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
05/2008/QĐ-UBND31/01/2008Ban hành chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
04/2008/QĐ-UBND29/01/2008Ban hành Đề án hỗ trợ tiền lương nghỉ việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn
02/2008/QĐ-UBND09/01/2008Về việc chi phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
01/2008/QĐ-UBND04/01/2008Về việc quy ðịnh các nguyên tắc, tiêu chí và ðịnh mức phân bổ chi ðầu tư phát triển bằng ngân sách Nhà nước giai ðoạn 2008-2010
03/2008/QĐ-UBND25/01/2008Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2008 trên địa bàn tỉnh
07/2008/QĐ-UBND05/03/2008Ban hành bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới và đơn giá công trình, vật kiến trúc khác.
01/CT-UBND09/01/2008Chỉ thị về công tác QS-QP địa phương 2008
09/2007/QĐ.UBND11/05/2007Về việc bãi bỏ các quyết định, công văn về phí, lệ phí không còn hiệu lực
06/CT-UBT02/04/1987Tập trung mọi khả năng và lực lượng huy tập cho hết hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang.
19/CT-UBT17/07/1985Đẩy mạnh công tác phát thanh và sự nghiệp truyền thanh
23/CT.UBT18/09/1984Chấp hành nghiêm chỉnh về việc đặt các trạm kiểm soát trên khâu lưu thông.
01/CT-UBT06/01/1983V/v Chấn chỉnh và kiện toàn Công tác Công văn giấy tờ và Công tác Lưu trữ
08/CT-UBT06/01/1976Về việc Thực hiện pháp lệnh phòng cháy và chữa cháy
07/CT-UBND17/05/2007V/v đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước
819/QĐ-UBN16/04/2007V/v thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao đối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh Vĩnh Long (VinhLong Portal)