Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 10/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/04/2009
Ngày có hiệu lực 16/04/2009
Người ký Phạm Văn Đấu
Trích yếu Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: QYDINH-QUANLY INTERNET.doc