Xác nhập Ban Giáo dục chuyên nghiệp vào Sở Giáo dục tỉnh Cửu Long.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2298/QĐ.UBT
Ngày ban hành 13/11/1989
Ngày có hiệu lực 13/11/1989
Người ký Lê Ngọc Tho
Trích yếu Xác nhập Ban Giáo dục chuyên nghiệp vào Sở Giáo dục tỉnh Cửu Long.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Cửu Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 2298.rtf