Ban hành qui chế quản lý vùng nước trên sông Cổ Chiên dài 12 km để đảm bảo an toàn cho tàu nước ngoài ra vào cảng.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2140/QĐ.UBT
Ngày ban hành 11/09/1989
Ngày có hiệu lực 11/09/1989
Người ký Phạm Thành Nối
Trích yếu Ban hành qui chế quản lý vùng nước trên sông Cổ Chiên dài 12 km để đảm bảo an toàn cho tàu nước ngoài ra vào cảng.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Cửu Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 2140.rtf