Ban hành bản qui định tạm thời về tổ chức Ban nhân dân ấp.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2121/QĐ.UBT
Ngày ban hành 31/08/1989
Ngày có hiệu lực 31/08/1989
Người ký Nguyễn Dân
Trích yếu Ban hành bản qui định tạm thời về tổ chức Ban nhân dân ấp.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Cửu Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 2121.rtf