Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 3088/2005/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2005
Ngày có hiệu lực 30/12/2005
Người ký Phạm Văn Đấu
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: QD-3088-2005.doc