Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ chủ chốt ở các cơ quan Trung ương và Ủy Ban Nhân dân các cấp.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 90/CT.UBT
Ngày ban hành 30/03/1988
Ngày có hiệu lực 30/03/1988
Người ký Võ Văn Kiệt
Trích yếu Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ chủ chốt ở các cơ quan Trung ương và Ủy Ban Nhân dân các cấp.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Cửu Long
Phân loại Chỉ thị

Tập tin đính kèm: 90HDBT.doc